Johtajisto

Partiossa ikäkausien ohjelma jatkuu aina 21-vuotiaaksi saakka mutta partiolaisena voi jatkaa vaikka lopun ikäänsä.

15-17-vuotiaat ovat samoajia, jotka tyypillisesti muodostavat oman vartionsa, jonka kanssa he osallistuvat tapahtumiin ja kisoihin. Samoajaikäiset myös käyvät ryhmänohjaajakoulutuksen (ROK) ja johtavat omaa ryhmää jos haluavat.

18-21-vuotiaat partiolaiset ovat vaeltajia, joiden ohjelmaan kuuluu haastavampien johtamistehtävien harjoittelua ja omien projektien toteutusta. Vaeltajaikäinen käy partiojohtajakoulutuksen (PJ-pk) ja hoitaa vastuutehtäviä lippukunnassa ja piirin tapahtumissa.

Yli 22-vuotiaat ovat partiossa ihan vain aikuisia ilman omaa ohjelmaa. Aikuisille on kuitenkin myös tarjolla lukematon määrä erilaisia vaihtoehtoja harrastaa ja tehdä vapaaehtoistyötä. Aikuinen voi olla partiossa oman lapsen akela (sudenpentujen johtaja), retken muonittaja, kolon remppamies/nainen, alueleirin ensiapuvastaava, piirinjohtaja tai vaikka nettisivujen päivittäjä. Aikuisten tekemä vapaaehtoistyö mahdollistaa lapsille ja nuorille turvallisen ympäristön toteuttaa omaa partio-ohjelmaa ja oppia uutta.

Nuoret ja aikuiset ovat aina tervetulleita mukaan SuSa:n toimintaan ja uusille jäsenille etsitään heitä kiinnostavaa toimintaa.